Jag haver rest kring världens runda klot (polska)

1. Jag haver rest kring världens runda klot
Skådat dunstens makt i luften
De satt en spelman, spelade fiol
Och hans ögon var som en sol
:/: När jag såg hans låga, miste jag min förmåga :/:
När jag vilade i grönan äng
Såg jag lågan av hans kärlekseld

2. Jag skådar lågan av hans kärlekseld
Det skall han finna och själv förnimma
Han skådar flickan på sin snabba gång
Allt för hans sjöng en sådan ljuvlig sång
:/: Hon spelade klaver, allt för sin kavaljer :/:
Hjärtat i mig pickar munnen ler
Var gång jag på den sköna flickan ser

3. Vill ni veta hur min mö ser ut
Så är hon fuller av kärleksyra
Ögonen är blå och munnen röd
Ack den flickan vad hon är skön!
:/: Hon spelade klaver allt för sin kavaljer :/:
Ögonen är blå och munnen röd
Ack den flickan vad hon är söt!

4. Hurra på vår silverbröllopsdag!
Pengar har hon den lilla tärnan
Skjut en salva för vårt brudepar
Sen så rider vi i fullan trav
:/: Låt ej trumpeten stå! Marsch, marsch! låt oss gå på :/:
Musiken oupphörligt hördes då
När brudeparet in i salen går

Fakta

Kategori: Polsktrallar

Plats: Anges ej.

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:56 s.19

Dans: Polska

Melodi: Melodiuppteckning finns i Nordiska Museet, Folkminnessamlingen, Folkmusik IV:3