Ja ska köpä mej en ny fiol (polska)

1. Ja ska köpä mej en ny fiol
Ja ska lära mej att spelä
Ja ska spelä på varendä krog
Allt där som flickorna håller leken
- Hej för nippen å hej för nappen
De gör så gôtt i den mattä kroppen
Å vill ni vetä vem vem de va som sa
Så va de jägaren i skogen

2. Ja ska köpä ett par böxur blå
Å di ska vara utå barä lappär
Ingen söm ska de varä på
Ej heller nårä knappär
- Hej för nippen å hej för nappen
De gör så gôtt i den mattä kroppen
Å vill ni vetä vem vem de va som sa
Så va de jägaren i skogen

3. Ja ska köpä mej e bössä ny
Å ja ska lärä mej att skjutä
Skjutä fôglär uti högä trän
Så di ska dimpä i backen
Å ja ska köpä mej en liten hunn
Å han ska bitä dôm i nacken
- Hej för nippen å hej för nappen
De gör så gôtt i den mattä kroppen
Å vill ni vetä vem vem de va som sa
Så va de jägaren i skogen

4. Ja ska köpä mej pistoler fem
Ja ska lärä mej att skjutä
Ja ska skjutä ve’ varendä knut
Allt där som flickorna ligger ute
- Hej för nippen å hej för nappen
De gör så gôtt i den mattä kroppen
Å vill ni vetä vem vem de va som sa
Så va de jägaren i skogen

Gustafs kommentar

Ringdans

Fakta

Kategori: Polsktrallar

Plats: Anges ej.

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:56 s.15

Dans: Polska

Melodi: Melodiuppteckning finns i Nordiska Museet, Folkminnessamlingen, Folkmusik IV:3