Jag såg ett ljus i Österland

1. Jag såg ett ljus i Österland
Det lyste som en stjärna
Det var så likt min lilla vän
Jag älskat har så gärna
Jag tror den vän han lever än
Och tänder upp sitt ljus igen
Emellan två såta vänner

2. Om vi ovänner skulle bli
Som såta vänner varit
Som för en sådan långan tid
Varandra älskat havit
Så långt som himlen är från jord
Så långt går du från dina ord
Som du med mig har talat

3. Som turturduvan i grön äng
Då hon sim maka mistat
Hon vilar på en ensam gren
Ja uppå torra kvistar
Hon vandrar världen vid omkring
Till dess hon finner makan sin
Då är hon helt uttröttad

4. En fågel sitter i en bur
Och inom fyra murar
Han sjunger väl av sin natur
Fast hjärtat är bedrövat
Han sjunger väl: långt bättre än
I vida skogen vandra
Än sitta i en bur av guld
Och taga mat av andra

5. Vad hjälper mig att jag har rest
Kring denna världen vida?
Vad hjälper mig vad jag har läst
Som nu så mycket ont skall lida?
Mina ovänner hata mig
Och orsakar mig stor smärta
Det har jag för den lilla vän
Som så bedrog mitt hjärta

Gustafs kommentar

Sjöngs 1830-40 allmänt - Skillingtryck fanns.

347:45 b s.293

Fakta

Kategori: Kärleksvisor

Plats: Härad socken

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:45 b s.293

Melodi: Melodiuppteckning finns i Nordiska Museet, Folkminnessamlingen, Folkmusik IV:3