Ack, ack om det vore natt (polska)

1. :/:Ack, ack om det vore natt!
Och sängen vore med rosor satt :/:
Lilla vännen låge, och alls ingen såge
Ack, ack om det vore natt!

2. :/: Ack ack om det vore kväll!
Och alla kärrngar satt på varma spjäll :/:
Så skulle ja dem gassa, vid en duktig brasa
Ack, ack om det vore kväll!

3. :/: Ack, ack om det vore dag!
Ja finge höra va kärrnga sa :/:
De ha så långa tungor, mycket att förkunna
Å mest i farten de ä fäll ja

Gustafs kommentar

Muntligt föredragen af Axel Pehrsson i Råcklänna (med humoristisk sång)

Fakta

Kategori: Polsktrallar

Plats: Härads socken, allmän i Åkers härad

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Accessionsnummer: 347:53 s.172

Dans: Polska