Vårä barn ä vackrä barn

Vårä barn ä vackrä barn
Trinnä i ögo som katta
Grannäs barn ä fulä barn
Långä i ögo som sugga

Fakta

Kategori: Barnvisor och vaggvisor

Plats: Härads socken, allmän i Åkers härad

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:56 s.70

Melodi: Melodiuppteckning finns i Nordiska Museet, Folkminnessamlingen, Folkmusik IV:3