Tulle lulle luli

Tulle lulle luli! Tulle lulle luli!
Kokossa mi kom!
Nu solen går ned bakom skogen
Kom Tigås å Lindä
Skall jag eder bindä!
Men var har ja drängen min Trogen
Han går fell å vallär i skogen!

Fakta

Kategori: Barnvisor och vaggvisor, Vallvisor

Plats: Dunker och Gryt socknar

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:46 s.77