Skata satt på grannäs la’gålstak

Skata satt på grannäs la’gålstak
Pipa vill inte låtä
Kärä mammä ge barna mat
Å lätt dom inte gråtä
Fläske’ fräser i panna’
Öle dansär i kanna’
Tri trinnä peppärkorn
Tuppen blåsur i silverhorn

Fakta

Kategori: Barnvisor och vaggvisor

Plats: Vansö och Länna

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:56 s. 83