Katten satt på stuguvinn

Katten satt på stuguvinn
Å han hette Stubbrompug broken
Han skriker å jamär å vill in
Men vi ska lättä på kroken
Vi ska inte släppä in’n ändå
För han kan ta bôrt vårä pupplingär* små
Å så vårän lillä gôsse (eller flickä)

Fakta

Kategori: Barnvisor och vaggvisor

Plats: Taxinge

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:56 s.115