Ickôrn satt i grana

Ickôrn satt i grana
Skulle skalä kottär
Så feck han hörä barna
Börjä han på hoppä
Hoppä han på tallerot
stötte han sin lillä fot
Hoppä han på tallegren
stöttä han sitt lillä ben
Å så si’ långä ludnä rômpä.

Fakta

Kategori: Barnvisor och vaggvisor

Plats: Ärla, Länna, Österhaninge

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:56 s.93