Konungen och getpigan (Liten vallpiga)

1. Konungen sade till tjänaren så
Vem ä de som uppå min gullharpa slår?
- Sjung hoppfallerallaralla!
Vem ä de som uppå min gullharpa slå -år?

2. Ingen är det som uppå eder gullharpa slår
Det är den lilla getpigan som med getterna gå-år
- Sjung hoppfallerallaralla!
Det är den lilla getpigan som med getterna gå-år

3. Konungen sade till tjänaren så:
Säg åt den lilla getpigan att hon upp till mig gå-år
- Sjung hoppfallerallaralla!
Säg åt den lilla getpigan att hon upp till mig gå-år

4. Ack hur ska jag kunna till konungen gå?
Med söndriga strumpor och lappiga sko-or
- Sjung hoppfallerallaralla!
Med söndriga strumpor och lappiga sko-or

5. Hör du lilla getpiga, sjung en visa för mig!
En rödan gullklänning det giver jag di-ig
- Sjung hoppfallerallaralla!
En rödan gullklänning det giver jag di-ig

6. En rödan gullklänning det kan jag väl få
Jag sjunger ingä visä för eder ändå-å
- Sjung hoppfallerallaralla!
Jag sjunger ingä visä för eder ändå-å

7. Å hör du lilla getpiga sjung en visa för mig!
En rödan gullkrona det giver jag di-ig
- Sjung hoppfallerallaralla!
En rödan gullkrona det giver jag di-ig

8. En rödan gullkrona den kan jag väl få
Jag sjunger ingä visä för eder ändå-å
- Sjung hoppfallerallaralla!
Jag sjunger ingä visä för eder ändå-å

9. Hör du lilla getpiga sjung en visa för mig!
Mitt halva kungarike det kan du väl få-å
- Sjung hoppfallerallaralla!
Mitt halva kungarike det kan du väl få-å

10. Ett halvt kungarike det kan jag väl få
Jag sjunger ingä visä för eder ändå-å
- Sjung hoppfallerallaralla!
Jag sjunger ingä visä för eder ändå-å

11. Hör du lilla getpiga sjung en visa för mig
Mitt hela kungarike det giver jag di-ig
- Sjung hoppfallerallaralla!
Mitt hela kungarike det giver jag di-ig

12. Ett helt kungarike det kan jag väl få
Jag sjunger ingä visä för eder ändå-å
- Sjung hoppfallerallaralla!
Jag sjunger ingä visä för eder ändå-å

13. Hör du lilla getpiga sjung en visa för mig
Mitt hela kungahjärta det giver jag di-ig
- Sjung hoppfallerallaralla!
Mitt hela kungahjärta det giver jag di-ig

14. Hon sjöng en och hon sjöng två
Hon sjöng att lilla getpigan skull hos konungen gå-å
- Sjung hoppfallerallaralla!
Hon sjöng att lilla getpigan skull hos konungen gå-å

15. Hon sjöng en och hon sjöng sju
Hon sjöng att lilla getpigan skull bli konungens bru
- Sjung hoppfallerallaralla!
Hon sjöng att lilla getpigan skull bli konungens bru

Gustafs kommentar

Enligt sednare föredrag så bjuder han henne Sju skepp uti floden etc jemte många flera förmohner som betydligt kan förlänga henne [=visan]. Slutstansen i 15 versen lyder: Och ingen i hela hofvet som stilla kunn stå. Och i 16 versen: Så dansä Kung Henokk och hans unga brud. Melodien upptecknades efter mitt föredrag i Uppsala hösten 1875. (blott inom Härad Socken af Åkers härad.)

Fakta

Kategori: Ballader

Plats: Härad socken

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:57 s.62