Herr Päder (Herr Peders sjöresa)

1. Herr Päder han gångar uppå golvet
Han kammar och han krusar sitt hår
Så frågade han sin fostermor
Vad död han skulle få

2. Ja inte blir du döder i din sotesäng
Ej heller blir du slagen uti krig
Men akta dig väl för de böljorna blå
Att inte de förkorta ditt liv

3. Ja blir jag inte döder i min sotesäng
Ej heller jag blir slagen uti krig
Nog aktar jag mig för de böljorna blå
Att inte de förkorta mitt liv

4. Herr Päder låter bygga sig ett skepp utav lättaste kork
Med master av valfiskaben
Vimplarna voro av rödaste guld
Och flaggor av silke så fin

5. Her Päder låter sadla sin gångare grå
Och rider till sjöastrand
Det var både skeppare och styreman
De sköto det skeppet ifrån land

6. När som de seglat uti dagarna fler
Och seglat i dagarna fem
Så växte det opp en storande storm
Så de trodde att skeppet skulle söndergå

7. Men skepparen var en förståndiger man
Han talte förståndiga ord
Låtom oss kasta guldtärning
Få se vem som lotten faller på

8. Herr Päder han tager guldtärning i sin hand
Och kastar över bredande bord
Stor syndare haver jag varit
En syndare är jag så stor

9. Uti skogarna haver jag vandrat
Och gjort både mord och hor
Ja mången skön bondesven
Har jag lagt uti ovigder jord

10. Ja kyrkor dem haver jag rövat
Och klostren dem haver jag bränt
Mången änka haver jag bedrövat
Mången flicka haver jag kränkt

11. Om någon av eder skulle komma iland
Och min fostermor skull fråga efter mig
Så säg att jag tjänar uppå konungens gård
Bed henne inte sörja över mig

12. Om någon av eder skulle komma iland
Och min fästemö skull fråga efter mig
Så säg att jag vilar i de böljorna blå
Bed henne att hon gifter sig

13. Herr Päder han sveper sig i kappan den blå
Och stjärnan fö-ör sitt bröst
Sen kastade han sig uti havsens djup
Och det blev stilla och lugnt

Gustafs kommentar

Melodien god men oregelbunden

Fakta

Kategori: Ballader

Plats: Hammarby socken

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347: 55 s.169