Fader å mor, syster å bror

Fader å mor, syster å bror
tuppen å lillä höna
Skulle gå vall under en tall
skaffä sej lite föda
Ingen föda var de där
Barä nårä ruttnä bär
Puppelipupp! sa lillä höna

Fakta

Kategori: Barnvisor och vaggvisor

Plats: Länna

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:56 s.95