Ekôrrn geck på änga å slog

Ekôrrn geck på änga å slog
Såg du hur han snörde
Kråka räfsä, kaja drog
Svartä katta körde
Inte kör ja mir ida
Förrn ja får tôlv öre
Inte ä ja så penningagrann
Ja köper mej gull å pärlebann
Å ett par randugä vantär

Fakta

Kategori: Barnvisor och vaggvisor

Plats: Ärla

Samling: Gustaf Ericssons vissamling

Arkiv: Uppsala

Accessionsnummer: 347:56 s.90