Viktor (Victor, Wictor)

Viktor är ett latinskt namn, identiskt med ordet victor ’segrare’.

Namnet blev tidigt ett populärt kristet namn och har burits av många helgon och fyra påvar.

I Sverige blev det ett modenamn i slutet av 1800-talet. Namnet är också ett av de populäraste småbarnsnamnen under de senaste åren.

I den rikssvenska almanackan 22 januari och i den finlandssvenska 22 mars.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1640
Starkaste tidsperiod: 1980—99, 2000—

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.