Viktor (Victor, Wictor)

Viktor är ett latinskt namn, identiskt med ordet victor ’segrare’.

Namnet blev tidigt ett populärt kristet namn och har burits av många helgon och fyra påvar.

I Sverige blev det ett modenamn i slutet av 1800-talet. Namnet är också ett av de populäraste småbarnsnamnen under de senaste åren.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1640
Starkaste tidsperiod: 1985–99, 2000–

Namnsdag

22 januari

Delar namnsdag med:

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 22 mars

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.