Urban

Urban är ett latinskt namn, som går tillbaka på ett binamn bildat till urbanus ’som hör till staden [det vill säga Rom]; stadsbo’.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1456
Starkaste tidsperiod: 1950–69

Namnsdag

25 maj

till minne av påven Urbanus I (död 230).

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 25 maj

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.