Urban

Urban är ett latinskt namn, som går tillbaka på ett binamn bildat till urbanus ’som hör till staden [dvs. Rom]; stadsbo’.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 25 maj, till minne av påven Urbanus I (död 230).

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1456
Starkaste tidsperiod: 1950—69

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.