Ulrik

Ulrik är ett tyskt namn, sammansatt av fornhögtyskt uodal ’arvegods’ och ‑rik. Ulrik var namnet på ett tyskt helgon (död 973).

Namnet kom in i Sverige redan under medeltiden men blev vanligt efter att det givits till en av Karl XI:s och Ulrika Eleonoras söner.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1460
Starkaste tidsperiod: 1960–79

Namnsdag

5 augusti

Delar namnsdag med:

  • Ulrika (namnlängden)
  • Rike, Ulrike (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 5 maj

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.