Ulrik

Ulrik är ett tyskt namn, sammansatt av fornhögtyskt uodal ’arvegods’ och ‑rik. Ulrik var namnet på ett tyskt helgon (död 973).

Namnet kom in i Sverige redan under medeltiden men blev vanligt efter att det givits till en av Karl XI:s och Ulrika Eleonoras söner.

I den rikssvenska almanackan 5 augusti och i den finlandssvenska 5 maj.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1460
Starkaste tidsperiod: 1960—79

Om namnen