Sylvia

Sylvia är ett latinskt namn, en femininform till Silvius, bildat till latinets silva ’skog’.

Rea Silvia var enligt myten mor till Roms grudläggare Romulus och Remus.

Typ: oftast kvinnonamn
Tidigast belagt: 1859
Starkaste tidsperiod: 1920–49

Namnsdag

8 augusti

Delar namnsdag med:

  • Silvia (namnlängden)
  • Silva, Silvana, Sylva, Sylvi, Sylvie (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 8 augusti

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.