Sylvia

Sylvia är ett latinskt namn, en femininform till Silvius, bildat till latinets silva ’skog’.

Rea Silvia var enligt myten mor till Roms grudläggare Romulus och Remus.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 8 augusti.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1859
Starkaste tidsperiod: 1920—39

Om namnen