Sune

Sune är ett nordiskt namn, an avledning till fornsvenskt sun ’son’.

Namnet har varit vanligt framför allt i södra Sverige, där det också levt kvar i former som Sone, Såne.

I den rikssvenska almanackan 29 november och i den finlandssvenska 28 mars.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: runsten suni
Starkaste tidsperiod: 1930—49

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.