Stig

Stig är ett nordiskt namn, motsvarande fornvästnordiskt Stígr, bildat till verbet stíga ’gå, vandra’.

Namnet var ursprungligen ett danskt binamn, som senare utvecklades till förnamn.

I den rikssvenska almanackan 17 december och den finlandssvenska 5 juni.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1100-talet Skåne
Starkaste tidsperiod: 1920—30

Om namnen