Stig

Stig är ett nordiskt namn, motsvarande fornvästnordiskt Stígr, bildat till verbet stíga ’gå, vandra’.

Namnet var ursprungligen ett danskt binamn, som senare utvecklades till förnamn.

I den rikssvenska almanackan 17 december och den finlandssvenska 5 juni.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1100-talet Skåne
Starkaste tidsperiod: 1920—30

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.