Stig

Stig är ett nordiskt namn, motsvarande fornvästnordiskt Stígr, bildat till verbet stíga ’gå, vandra’.

Namnet var ursprungligen ett danskt binamn, som senare utvecklades till förnamn.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1100-talet Skåne
Starkaste tidsperiod: 1920–49, 2015–

Namnsdag

17 december

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 5 juni

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.