Stellan

Stellan är av ovisst ursprung. Namnet kom till Sverige från Brandenburg på 1500-talet med adelsmannen Stellan Otto Mörner.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1500-talet
Starkaste tidsperiod: 1940–59, 2015–

Namnsdag

14 oktober

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.