Severin

Severin är en förkortad form av latinets Severinus, en bildning till släktnamnet Severus ’den allvarlige, den stränge’. En dansk form är Sören.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1448
Starkaste tidsperiod: 1885–1929

Namnsdag

23 oktober

till minne av en biskop i Köln (död 399).

Delar namnsdag med:

  • Sören (namnlängden)
  • Severina (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 23 oktober

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.