Severin

Severin är en förkortad form av latinets Severinus, en bildning till släktnamnet Severus ’den allvarlige, den stränge’. En dansk form är Sören.

I både den rikssvenska och den finlandssvenska almanackan 23 oktober, till minne av en biskop i Köln (död 399).

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1448
Starkaste tidsperiod: 1885—1909

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.