Rut (Ruth)

Rut är ett bibliskt namn av hebreiskt ursprung med mycket oviss betydelse.

Namnet blev inte vanligt i Sverige förrän i slutet av 1800-talet, troligen genom påverkan från USA. Ruts bok i Gamla testamentet handlar om hur änkan Rut från Moab blev stammoder till kung David.

Typ: oftast kvinnonamn
Tidigast belagt: 1621
Starkaste tidsperiod: 1885–1929, 2010–

Namnsdag

4 januari

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 4 januari

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.