Rut (Ruth)

Rut är ett bibliskt namn av hebreiskt ursprung med mycket oviss betydelse.

Namnet blev inte vanligt i Sverige förrän i slutet av 1800-talet, troligen genom påverkan från USA. Ruts bok i Gamla testamentet handlar om hur änkan Rut från Moab blev stammoder till kung David.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 4 januari.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1621
Starkaste tidsperiod: 1885—1909

Om namnen