Per (Pär, Pehr)

Per är en nordisk form av Petrus. Det har utvecklats ur fornsvenskans Pædher, och är i svenskan den vanligaste formen av Petrus. Per ligger nu på femte plats bland de vanligaste mansnamnen i Sverige.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1428
Starkaste tidsperiod: 1960–79

Namnsdag

1 augusti

Fram till 1901 stod det Petri fängelse i almanackorna på detta datum, syftande på berättelsen i Apostlagärningarna, där Petrus sitter fängslad. I almanackorna förkortades begreppet till Petri fäng och gav upphov till folkliga vädermärken som ”Regnar det Petri fäng, / regnar det tre veckor i fläng.”

Delar namnsdag med:

  • Pelle (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 29 juni

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.