Noa(h)

Noah är ett bibliskt namn av hebreiskt ursprung, möjligen med betydelsen ’vila ’ eller ’tröst ’. I Gamla testamentet skildras hur Noa och hans familj genom arken blev de enda överlevande efter den stora översvämningen. Noa(h) har under 2000-talet blivit ett populärt småpojksnamn.

I den rikssvenska almanackan 31/3 och i den finlandssvenska almanackan 15/12.

Typ: mansnamn
Starkaste tidsperiod: 2000—

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.