Noa(h)

Noah är ett bibliskt namn av hebreiskt ursprung, möjligen med betydelsen ’vila ’ eller ’tröst ’. I Gamla testamentet skildras hur Noa och hans familj genom arken blev de enda överlevande efter den stora översvämningen. Noa(h) har under 2000-talet blivit ett populärt småpojksnamn.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: Noe 1592
Starkaste tidsperiod: 2000–

Namnsdag

31 mars

Delar namnsdag med:

  • Ester (namnlängden)
  • Essie, Essy (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 15 december

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.