Malte

Malte har föreslagits vara en tysk ursprunglig smekform till Helmold, av äldre Helmwald, sammansatt av fornhögtyskt helm ’hjälm’ och ‑vald ’härskare’. Namnet förekommer i Danmark under medeltiden.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1475 Skåne; 1672
Starkaste tidsperiod: 1910–29, 2005–

Namnsdag

28 november

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.