Malte

Malte har föreslagits vara en tysk ursprunglig smekform till Helmold, av äldre Helmwald, sammansatt av fornhögtyskt helm ’hjälm’ och ‑vald 'härskare'. Namnet förekommer i Danmark under medeltiden.

I den rikssvenska almanackan 28 november.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1475 Skåne; 1672
Starkaste tidsperiod: 1910—29

Om namnen