Lilian (Lillian)

Lilian är en engelsk form av Lily (se Lilly).

I den rikssvenska almanackan 6 september och i den finlandssvenska 20 maj.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1862
Starkaste tidsperiod: 1930—49

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.