Leila

Leila är ett arabiskt namn med betydelsen ’natt’, möjligen avseende ’mörk hy’.

Namnet är väl spritt i den arabiska litteraturen; i den engelskspråkiga världen har det fått spridning främst genom Lord Byrons The Giaour (1813 ”Giaourn”) och Don Juan (1819—24) och Lord Lyttons Leila (1838).

I den rikssvenska almanackan 28 augusti och i den finlandssvenska 5 mars.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1834
Starkaste tidsperiod: 1930—39

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.