Klemens (Clemens)

Klemens är ett latinskt namn, bildat till clemens ’nådig; mild’.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1200-talet
Starkaste tidsperiod: 1950–59

Namnsdag

23 november

efter påven Clemens I, biskop i Rom 91–101.

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.