Karl

Karl är troligen ett nordiskt (samgermanskt) namn, identiskt med substantivet karl ’fri man’, ursprungligen troligen ett binamn.

Det har även föreslagits vara en smekform, Háriolus, till namn på germanskt *Charja-/Harja- ’här’, som utvecklades till latinets Carolus.

Namnet kan uppträda i många olika former, t.ex. latinets Carolus, italienskans Carlo, spanskans Carlos, engelskans och franskans Charles, de slaviska språkens Karel.

Från slutet av 1800-talet fram till 1925 var Karl det vanligaste mansnamnet i Sverige. Nu ligger det på tredje plats.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: runskrift karl
Starkaste tidsperiod: 1910–29, 1980–89, 2000–

Namnsdag

28 januari

till minne av Karl den stores dödsdag (död 814).

Karl är också en viktig märkesdag i den folkliga kalendern. I Norrland sägs det att ”Som vädret är på Karl, så skall det vara i sju veckor”.

Delar namnsdag med:

  • Karla (namnlängden)
  • Carlo, Carlos, Carol, Charles, Charlie, Kalle, Karoly (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 28 januari

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.