Inga

Inga är ett nordiskt namn, en ursprunglig smekform till namn på Ing(e)-.

Namnet är populärt som förled i sammansättningar, t.ex. Inga-Britt, Inga-Lena. Inga är ett av de vanligare kvinnonamnen i de vikingatida nordiska runinskrifterna.

I den rikssvenska almanackan 25/10 och i den finlandssvenska 20/6.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: runsten inka
Starkaste tidsperiod: 1910—29

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.