Inga

Inga är ett nordiskt namn, en ursprunglig smekform till namn på Ing(e)-.

Namnet är populärt som förled i sammansättningar, t.ex. Inga-Britt, Inga-Lena. Inga är ett av de vanligare kvinnonamnen i de vikingatida nordiska runinskrifterna.

I den rikssvenska almanackan 25/10 och i den finlandssvenska 20/6.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: runsten inka
Starkaste tidsperiod: 1910—29

Om namnen