Inga

Inga är ett nordiskt namn, en ursprunglig smekform till namn på Ing(e)-.

Namnet är populärt som förled i sammansättningar, t.ex. Inga-Britt, Inga-Lena. Inga är ett av de vanligare kvinnonamnen i de vikingatida nordiska runinskrifterna.

Typ: oftast kvinnonamn
Tidigast belagt: runskrift inka
Starkaste tidsperiod: 1910–29

Namnsdag

25 oktober

Delar namnsdag med:

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 20 juni

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.