Håkan

Håkan är ett nordiskt namn med omstridd härledning. Det kan innehålla ett urnordiskt *hauha- ’hög’ eller ett germanskt *hanha- ’häst’ i förleden. Efterleden är troligen ett ord motsvarande fornvästnordiskt konr ’ättling, son’.

Namnet kan antingen vara ett variationsnamn eller en meningsfull sammansättning.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: runskrift hakun
Starkaste tidsperiod: 1950–69

Namnsdag

14 juni

till minne av psalmdiktaren Haquin (Haquinus är den latiniserade formen av Håkan) Spegels födelsedag.

Delar namnsdag med:

  • Hakon (namnlängden)
  • Hakvin, Håkon (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 28 juli

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.