Håkan

Håkan är ett nordiskt namn med omstridd härledning. Det kan innehålla ett urnordiskt *hauha- ’hög’ eller ett germanskt *hanha- ’häst’ i förleden. Efterleden är troligen ett ord motsvarande fornvästnordiskt konr ’ättling, son’.

Namnet kan antingen vara ett variationsnamn eller en meningsfull sammansättning.

I den rikssvenska almanackan 14/6, till minne av psalmdiktaren Haquin (Haquinus är den latiniserade formen av Håkan) Spegels födelsedag. I den finlandssvenska almanackan 28/7.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: runsten hakun
Starkaste tidsperiod: 1950—69

Om namnen