Greger

Greger (av äldre Gregers 1370) är en svensk form av Gregorius. Grels är en yngre form.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1600
Starkaste tidsperiod: 1950–69

Namnsdag

13 mars

sedan 1882 efter påven Gregorius den store, som levde på 500-talet. Gregorius hade tidigare 12/3 som minnesdag, men 1882 flyttades namnet till dagen därpå. I 1901 års namnlängd byttes den latinska formen ut mot Greger.

Delar namnsdag med:

  • Erhard (namnlängden)
  • Gregor, Gregorius, Grels, Reijo (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 12/3

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.