Greger

Greger (av äldre Gregers 1370) är en svensk form av Gregorius. Grels är en yngre form.

I almanackan 13/3, sedan 1882 efter påven Gregorius den store, som levde på 500-talet. Gregorius hade tidigare 12/3 som minnesdag, men 1882 flyttades namnet till dagen därpå. I 1901 års namnlängd byttes den latinska formen ut mot Greger. I den finlandssvenska almanackan firas Greger fortfarande 12/3.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1600
Starkaste tidsperiod: 1950—69

Om namnen