Erna

Erna är en ursprunglig smekform till Ernesta, Ernestina, som är femininformer till Ernst.

I den rikssvenska almanackan 2/3 och i den finlandssvenska 20/9.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1697
Starkaste tidsperiod: 1920—39

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.