Erna

Erna är en ursprunglig smekform till Ernesta, Ernestina, som är femininformer till Ernst.

Typ: oftast kvinnonamn
Tidigast belagt: 1697
Starkaste tidsperiod: 1920–39

Namnsdag

2 mars

Delar namnsdag med:

  • Ernst (namnlängden)
  • Ernesto (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 20 september

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.