Emil

Emil är en tysk och nordisk form via franskans Émile av latinets Æmilius, ursprungligen ett romerskt släktnamn, kanske med betydelsen ’den ivrige, den rivaliserande’.

Namnet har blivit mycket populärt genom Astrid Lindgrens böcker om Emil i Lönneberga. Namnet är ett av de populäraste småbarnsnamnen under de senaste åren.

I den rikssvenska almanackan 14/11 och i den finlandssvenska 30/8.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1741
Starkaste tidsperiod: 1980—99, 2000—

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.