Elisabet

Elisabet (Elisabeth, Elizabeth) är ett bibliskt namn, en grekisk form av hebreiskans ’Ælīshǽva ’Gud är fullkomlighet’. Elisabet förekommer i Nya testamentet som namn på Johannes Döparens mor.

Ursprungliga smekformer är exempelvis Elise, Elsa, Lisa, Lisbet. Namnet är i dag ett av de vanligaste kvinnonamnen i Sverige.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 19/11, efter den heliga Elisabeth av Thüringen (1207—31).

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1286
Starkaste tidsperiod: 1885—1909 (1950—69, 1970—89)

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.