Elisabet

Elisabet (Elisabeth, Elizabeth) är ett bibliskt namn, en grekisk form av hebreiskans ’Ælīshǽva ’Gud är fullkomlighet’. Elisabet förekommer i Nya testamentet som namn på Johannes Döparens mor.

Ursprungliga smekformer är exempelvis Elise, Elsa, Lisa, Lisbet. Namnet är i dag ett av de vanligaste kvinnonamnen i Sverige.

Typ: oftast kvinnonamn
Tidigast belagt: 1286
Starkaste tidsperiod: 1910–29,1950–89

Namnsdag

19 november

efter den heliga Elisabeth av Thüringen (1207—31).

Delar namnsdag med:

  • Lisbet (namnlängden)
  • Bessie, Beth, Betsy, Bettina, Betty, Elisif, Eliza, Elzbieta, Lill, Lis, Lisen, Lisette, Lissi, Lissie, Lissy, Liz, Lizette, Lizzi, Lizzie, Lizzy (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 19 november

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.