Dennis (Denis)

Dennis och Denis är en engelsk respektive fransk form av helgonnamnet Dionysius, av grekiskt Dionysios ’den till Dionysos vigde’.

I den rikssvenska almanackan 7/8 och i den finlandssvenska 9/5.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1901
Starkaste tidsperiod: 1980—99 (1950—59)

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.