Dennis (Denis)

Dennis och Denis är en engelsk respektive fransk form av helgonnamnet Dionysius, av grekiskt Dionysios ’den till Dionysos vigde’.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1901
Starkaste tidsperiod: (1950–59), 1980–2009

Namnsdag

7 augusti

Delar namnsdag med:

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 9 maj

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.