Botvid

Botvid är ett nordiskt   namn, sammansatt av Bot- ’bättring; ersättning; bot’ och fornsvenskt vidher (→ -vid).

I den rikssvenska almanackan 28/7, efter Södermanlands apostel Sankt Botvid (död ca 1120).

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: R botuiþr
Starkaste tidsperiod: 1900—09, 1920—29

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.