Bodil

Bodil är en dansk form av Bothild. Mellan två vokaler utvecklades under medeltiden ‑t‑ stundom till ett d-ljud (‑dh‑). Ibland har ‑d‑ljudet fallit som i Boel.

I den rikssvenska almanackan 26/1 och i den finlandssvenska 9/2.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1891
Starkaste tidsperiod: 1940—59

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.