Birgitta

Birgitta är en nordisk form av det forniriska Brigit (latinets Brigida), bildat till keltiskans *briganti, ’den höga, den upphöjda’.

För de flickor som föddes omkring 1940 var Birgitta det mest använda tilltalsnamnet, till stor del efter prinsessan Birgitta (född 1937). Namnet är även i dag ett av de vanligaste kvinnonamnen.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 7/10, efter den heliga Birgitta (ca 1303—1373).

I den folkliga traditionen är Birgittadagen, Brittmässan, en viktig märkesdag.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1293
Starkaste tidsperiod: 1940—59

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.