Birger

Birger är ett nordiskt namn med omdiskuterad härledning. Det kan vara en bildning till verbet bärga ’rädda, hjälpa’, en bildning till ett substantiv, germanskt *berʒō ’hjälp’, en ursprunglig smekform till namn på Berg- eller en sammansättning med efterleden ‑ger ’spjut’.

I den rikssvenska almanackan 9/6 och i den finlandssvenska 17/6.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: runsten (biriR)
Starkaste tidsperiod: 1910—29

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.