Benjamin

Benjamin är ett bibliskt namn av hebreiskt ursprung, som har tolkats som ’lyckoson’ eller ’son av södern’ (Benjamins stam var en av de sydliga stammarna). Namnet är ett av de populäraste dopnamnen under de senaste åren.

I den rikssvenska almanackan 28/12, efter Benjamin, den yngste av Jakobs och Rakels söner i Gamla testamentet. I den finlandssvenska almanackan 20/12.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1607
Starkaste tidsperiod: 1980—95, 2000—

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.