Bengt

Bengt är en nordisk (särskilt svensk) form av latinets Benedictus ’den välsignade’ (känt i Sverige sedan 1100-talet). Jfr även det finska Pentti.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 21/3, efter den helige Benedictus av Nursia (död 547).

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1361 Bæinkti (dativ)
Starkaste tidsperiod: 1930—49

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.