Bengt

Bengt är en nordisk (särskilt svensk) form av latinets Benedictus ’den välsignade’ (känt i Sverige sedan 1100-talet). Jämför även det finska Pentti.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1361 Bæinkti (dativ)
Starkaste tidsperiod: 1920–59

Namnsdag

21 mars

efter den helige Benedictus av Nursia (död 547).

Delar namnsdag med:

Benedikt, Bengta, Benita, Bent, Pentti (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 21 mars

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.