Bartolomeus

Bartolomeus är en grekisk-latinsk form av ett bibliskt namn med betydelsen ’Talmajs son’.

I den rikssvenska almanackan 24/8 efter en av Jesu tolv apostlar (i Bibel 2000 skrivs hans namn Bartolomaios efter den grekiska formen).

Bartolomeusdagen är en märkesdag i bondeårets kalender; den markerar övergången mellan sommar och höst.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1346 Bartholomeo (dativ)
Starkaste tidsperiod: 1910—19

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.