Bartolomeus

Bartolomeus är en grekisk-latinsk form av ett bibliskt namn med betydelsen ’Talmajs son’.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1346 Bartholomeo (dativ)
Starkaste tidsperiod: 1910–19

Namnsdag

24 augusti

efter en av Jesu tolv apostlar (i Bibel 2000 skrivs hans namn Bartolomaios efter den grekiska formen).

Bartolomeusdagen är en märkesdag i bondeårets kalender; den markerar övergången mellan sommar och höst.

Delar namnsdag med:

  • Barthold (utökade namnlängden)

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.