Alfons

Alfons är ursprungligen ett västgotiskt namn, sammansatt av ord motsvarande germanskt *haþu ’kamp’ och *funs ’ivrig; tapper’. Namnet fördes vidare till Spanien och anslöts till inlånade germanska namn på Adel-, sannolikt under påverkan av det konkurrerande namnet Ildefonso.

I den rikssvenska almanackan 6/8 och i den finlandssvenska 13/8.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1807
Starkaste tidsperiod: 1910—29

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.