Alfons

Alfons är ursprungligen ett västgotiskt namn, sammansatt av ord motsvarande germanskt *haþu ’kamp’ och *funs ’ivrig; tapper’. Namnet fördes vidare till Spanien och anslöts till inlånade germanska namn på Adel-, sannolikt under påverkan av det konkurrerande namnet Ildefonso.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1807
Starkaste tidsperiod: 1910–29, 1995–2014

Namnsdag

6 augusti

Delar namnsdag med:

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 13 augusti

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.