Alfhild (Alfhilda)

Alfhild är ett nordiskt namn, sammansatt av Alf-, Alv- ’alf, ett slags underjordiskt väsen’ och -hild ’strid, kamp’. En sidoform är Alfhilda (1822).

Alfhild omtalas i den fornnordiska litteraturen som Sigurd Rings drottning. I Sverige är namnet i äldre tid endast känt från en runsten. Det dyker sedan upp på 1800-talet och är även vanligt vid sekelskiftet 1900.

Typ: oftast kvinnonamn
Tidigast belagt: runsten (alhiltar i genitiv)
Starkaste tidsperiod: 1885–1929

Namnsdag

3 september

Delar namnsdag med:

  • Alva (namnlängden)
  • Alvi, Alvina, Alvy (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 31 januari

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.