Alfhild (Alfhilda)

Alfhild är ett nordiskt namn, sammansatt av Alf-, Alv- 'alf, ett slags underjordiskt väsen' och -hild 'strid, kamp'. En sidoform är Alfhilda (1822).

Alfhild omtalas i den fornnordiska litteraturen som Sigurd Rings drottning. I Sverige är namnet i äldre tid endast känt från en runsten. Det dyker sedan upp på 1800-talet och är även vanligt vid sekelskiftet 1900.

I den rikssvenska almanackan 3/9 och i den finlandssvenska 31/1.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: runsten (alhiltar i genitiv)
Starkaste tidsperiod: 1885—99, 1900—09

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.