Adrian

Adrian är ett latinskt mansnamn, urprungligen Hadrianus ’man från Hadria’ (antikens Atria, stad i Norra Italien; jfr Adriatiska havet). Namnet har kommit till Norden via Nederländerna.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 4/3, efter en martyr i Mindre Asien (död 304).

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1522
Starkaste tidsperiod: 1980—95

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.