Internationella klarspråksdagen

Den 13 oktober firas internationella klarspråksdagen (international plain language day) runt om i världen.

Dagen startades 2011 i USA, och datumet valdes eftersom den amerikanska klarspråkslagen (the plain writing act) skrevs under den 13 oktober 2010.

Klarspråk i Sverige

Klarspråk innebär att myndigheter, kommuner och andra offentliga organ ska skriva så att medborgarna förstår. I den svenska språklagen står det att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Isofs klarspråksverksamhet har ansvaret för att främja klarspråk inom offentlig verksamhet i Sverige.

Klarspråkskristallen

Varje år delar Isof ut Klarspråkskristallen som en belöning för goda resultat i arbetet för klara texter och en uppmuntran till fortsatta språkvårdsinsatser.

Person med blommor och utmärkelse.

Skatteverket fick Klarspråkskristallen 2021. Här ses Camilla Lindholm ta emot utmärkelsen och Lena Lind Palicki, moderator för Språkrådsdagen, håller i diplomet.