Visor från Göteborg

Visorna som spreds och sjöngs i Göteborg återspeglade ofta viktiga händelser, platser och människor i staden. Här hittar du några exempel på sådana visor.

Varje visa presenteras med text och noter, och du kan också läsa mer om bakgrunden till dem.

Mer om visor på isof.se

Kunskapsbank om folklig sång och musik: Visornas värld

Kunskapsbank om folklig sång och musik: Visböcker