Pantlånaren

Den dag då hyran skulle betalas var det många kvinnor som tog mannens finkostym, och ställde sin kosa till pantbanken. Där hade de förhandlingar med pantlånaren, som naturligtvis inte ville betala ut det begärda beloppet.

Många kvinnor lyc­kades emellertid med konststycket att få ut sina pengar, och hyran kunde betalas i tid. Vid veckoslutet – när lönen kom – löstes kostymen ut igen. På så sätt fick mannen sina kläder lagom till helgen. Ibland räckte det inte med att ”stampa” på kostymen; då fick man ta till något annat som kunde undvaras för en kortare tid.

Pantlånaren utgör fortfarande den sista utvägen för många människor, och de saker som inte har lösts ut i tid säljes på Auktionskammaren. Det lär ha funnits en mycket snål pantlånare på Gårda. Han hette Mattsson, och ville aldrig ge det man begärde för en rock.

Visa: Mattsson på Gårda

Läs som pdf

Innehållet på sidan är hämtat från kapitlet Pantlånaren i boken Det hände sig i Göteborg (Nordström 1980), sid 116–117. Här kan du läsa sidorna som pdf: