Göteborgsutställningen 1923

1923 var ett stort år i Göteborg. Staden fyllde 300 år, och detta
skulle högtidlighållas med en stor utställning.

I samband med detta invigdes bland annat Liseberg. Här följer en visa som har författats av ”Olagus i Knipen”. Han skrev många visor, uppträdde på revyscener, och skulle kunna kallas för ”en stadens bondkomiker”.

Visa: Utställningsvisa

Läs som pdf

Innehållet på sidan är hämtat från kapitlet Göteborgsutställningen 1923 i boken Det hände sig i Göteborg (Nordström 1980), sid 32–33. Här kan du läsa sidorna som pdf: